Nieuws
Zondag 10 maart afsluiting basiscatechese groep 8
04-03-2013 11:29
Zondag 10 maart zal de afsluiting plaatsvinden van de basiscatechese groep 8.
Een mijlpaal in het leven van deze kinderen. Daar waar veel gebeurd, afsluiten van een eerste deel wat met de basis te maken heeft. Eerst de catechese en daarna ook nog eens de school.
Voor de catechese is er een vangnet, de huiscatechese, verloren zullen de kinderen dus niet raken.
Excursie naar het Joods Historisch Museum en de Portugese synagoge in Amsterdam
23-02-2013 17:21
De toerustingswerkgroep organiseert op 20 april 2013 een excursie naar het Joods Historisch Museum en de Portugese synagoge in Amsterdam. Voor zowel jong als oud! Op woensdag 6 maart 2013 wordt een inleiding over het Jodendom gehouden, om 19.30 uur in de Hege Stins. De kosten voor entree en rondleiding van de excursie bedragen ca € 20 p.p. Voor jongeren en kinderen is dit bedrag lager. Opgave en nadere info bij Tine de Vries, t.vries757@upcmail.nl; Zie ook de Twaklank van februari 2013.
Verslag jeugddienst catechisanten 17-02-2013
22-02-2013 21:58
Jona in Stiens
Toerustingsochtend voor grootouders.
05-02-2013 20:04
Wat betekent het voor u om grootouder te zijn anno 2013 in relatie tot uw kleinkind(eren)?
Er is een vrijplaats voor gesprek, geloofsvragen, beleving en zorgen.
O.l.v. ds. Desirée Scholtens en Elly Plat. Voor cursusmateriaal vragen wij 5 euro.
Datum: maandag 25 februari 2013.
Plaats: De Hege Stins
Tijd: 9.30-11.30 uur
Opgave bij dajscholtens@gemeentewerken.net tel. 2895763
Nadere info: Twaklank
Zondag 20 jan. de Hege Stins aandacht voor de Gemeentegroepen
13-01-2013 18:48
Op zondag 20 januari a.s. is er in de ochtenddienst van de Hege Stins speciaal aandacht voor de Gemeente Groeigroepen. We gaan gezamenlijk een gedeelte van een 'les' bespreken. Het is een interactieve dienst die ook zeker geschikt is voor mensen die niet meedoen aan de Gemeente Groeigroepen. Wilt u trouwens een pen meenemen? De voorganger deze dienst is ds. Scholtens.