Nieuws
Goede week 2022
06-04-2022 20:01
Wat is goed aan de Goede Week?

Op maandag 11 april begint de Stille- of Goede Week van dit jaar. We gaan deze week nadenken over-, zingen over- en bidden voor een Goede Week. Maar waarom wordt deze week zo genoemd? Elke dag wordt het thema tijdens de vespers en diensten benoemd. En elke dag op andere wijze belicht. Wees welkom u en jullie dit mee te maken om er zelf persoonlijk een gedachte over de vormen.

De Vespers worden maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 april gehouden. Ze beginnen steeds om 19.30 uur en worden in de St. Vituskerk gehouden. We volgen daarbij deels de teksten die in de Veertigdagentijd kalender worden beschreven.

De Goede Vrijdag
Dit jaar heeft de Zendings- en Evangelisatie commissie van de P.G. Stiens een ander initiatief ingebracht. Een breder geheel, meerdere gemeenten onderweg, denkend, overleggend en delend het verhaal rondom de Goede Vrijdag. De kruiswoorden spelen daarbij een belangrijke rol. Al lopend langs standplaatsen tussen de St. Vituskerk, via de Fermanje naar de Nicolaaskerk in Cornjum, zullen we op verschillende wijzen de kruiswoorden van Jezus verwoord/bezongen/bespeeld mogen overdenken, om vervolgens op door te denken. De Goede Vrijdag route start om 19.00 uur in de St. Vituskerk. Wie niet mee kan of wil lopen, in de St. Vituskerk zullen alle standplaatsen van de kruiswoorden, die eerder zijn opgenomen, worden afgebeeld. Tine de Vries zal het tijdens de dienst tot een geheel maken door teksten te lezen en liederen te zingen. Ds. Jak Verwaal begint in de St. Vituskerk met de uitleg van het eerste kruiswoord, ds. Johannes Bakker verwoordt het laatste kruiswoord in de Nicolaaskerk.

Paaszondag in De Hege Stins
Een van de belangrijkste diensten in onze gemeente is wel de Paaszondagmorgen. Het verwoordt de kern van het christen zijn. We zullen daarbij stil staan. Onze verlossing mag zijn, loskomen van wat je vastbindt en eigenlijk ver van je eigenheid wil afhouden. En dat terwijl juist heel veel teksten onze leren dat we zijn gewild door onze Heer, juist in onze eigenheid.

United en de kindernevendienst werken mee aan de dienst.

Van harte uitgenodigd.
Tine de Vries
Pesach voor jong en oud!!
06-04-2022 19:55
Dwars door beproevingen heen, mogen we proeven van Gods beloftes en uiteindelijk Het Beloofde Land ingaan. Zo vieren we op donderdag 14 april a.s. het Pesachfeest. Via de verhalen van verschillende mensen, zoals Maria van Magdalena, Petrus, Pilatus, Barabas en Johannes, wordt Pesach uitgelegd en wordt er geproefd.

Tip: het is géén complete maaltijd!!
Of je nu de leeftijd hebt van de kindernevendienst, of van Peper & Zout, vader, moeder, heit of mem, verzorger, oma, opa, beppe of pake of een belangstellend gemeentelid bent, geef je op en wees welkom om de Pesachmaaltijd mee te maken!

Tijd: 18.15 uur wordt u ontvangen in het jeugdhonk.
Het duurt tot ± 20.30 uur.
Voor vragen én opgeven: Karen Ars 06-18440060 of
Protected email address (graag o.v.v. Pesach).
Rozen examenkandidaten
06-04-2022 19:49
Rozen voor examenkandidaten.
12 mei a.s. breekt voor veel jongeren de spannende examenperiode aan. De eerste examens voor het voortgezet onderwijs ( VMBO / HAVO / VWO ) beginnen op 12 mei a.s. Als jeugdraad willen wij de examenkandidaten graag succes wensen door het geven van een roos. Wij vragen u als ouder, grootouder, vriend of vriendin ons de namen door te geven van deze kandidaten. De leden van de jeugdraad zullen de rozen vervolgens bij hen bezorgen.

Naam en adres kunnen doorgegeven worden aan jeugddiaken Berber Bergsma-Bijma, Protected email address of tel.nr. 058 - 257 3513.
Graag opgave vóór 3 mei a.s.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
De jeugdraad.
Kerkdienst - Week 13
03-04-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 3 april 2022.

Kerkdienst - Week 12
27-03-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 27 maart 2022.

... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ...