Startzondag
Rapport Toekomst
14-09-2023 00:04
Startzondag 17 september

Rapport ‘Toekomst, het is af! en zal vanaf nu voor jullie en u allen beschikbaar worden gesteld. Tijdens de startzondag kan iedereen op lijsten de wens aangeven hoe het rapport te ontvangen. Digitaal of een gedrukte versie? De lijsten liggen na de dienst bij onze voorzitter van de kerkenraad Ernst Jonker op tafel.
Vervolgens zal in de komende weken worden uitgedacht hoe de verwerking van alle input kan worden verwerkt.
Op de tafel van Vorming en Toerusting zal Wout de Vries het zogenaamde Organigram van onze gemeente uitdelen, zodat een duidelijk beeld ontstaat hoe onze gemeente nu in elkaar zit. En, de Jaarkalender ligt bij hem op tafel.
Overigens, meerdere teams en commissies zullen een tafeltje inrichten zodat duidelijk zichtbaar is wat zij doen. Enthousiasme tijdens de voorbereiding alom. Dus…meer dan van harte genodigd dit alles mee te maken.
Aan het bovenstaande nemen we deel, na een kop koffie/thee/limonade en een gebakje.
En de Startzondag wordt afgesloten met een lunch.

P.S. Wie niet in de gelegenheid is bij de Startzondag aanwezig te zijn, kan het rapport opvragen bij Tine de Vries.
M: tinedevries.atwork@gmail.com
T: 0653705559

De Vredesweek
Woensdag 20 september, middaggebed van 13.00 uur - 13.30 uur in de Sint Vituskerk. Voorgangers, ds. Jak Verwaal en Tine de Vries
Woensdag 20 september, ds. Liesbet Geijlvoet (Sint Annaparochie) en ds. Desirée Scholtens vertellen wat vrede in hun werk en leven betekent en welke invloed het heeft op hun gezin. Van harte aanbevolen aanwezig te zijn!
Deze bijeenkomst wordt gehouden in De Hege Stins en begint om 19.30 uur.

Met hartelijke groet, Tine de Vries
Startzondag 18 september DHS
27-09-2016 17:33
Proef de Smaak van Gods Liefde
De zomervakantie ligt al weer enkele weken achter ons, en dan begint ook het nieuwe werkseizoen van de Protestantse Gemeente van Stiens. Alle kerkelijke activiteiten gaan weer van start. Op de Startzondag van vandaag organiseert onze Protestantse Gemeente van Stiens op een feestelijke manier de opening van dit nieuwe seizoen. Het thema van deze Startzondag is ‘De smaak van Gods liefde’.
Startzondag 18 september DHS
22-09-2016 16:17
Startzondag 18 september DHS
22-09-2016 16:16
Beste mensen van PG Stiens,
Afgelopen zondag hebben wij met z’n allen Startzondag gevierd.
Wij kunnen terugkijken op een bijzondere dag.
Wij willen jullie hartelijk danken voor jullie enorme inzet en bijdrage, in wat voor vorm dan ook! Dankzij jullie inzet hebben met elkaar een mooie dag beleefd en hebben wij de liefde van God niet alleen mogen proeven maar ook mogen voelen.
Hartelijk dank!
Lieve groet van,
Werkgroep startzondag
18 september DHS 09.30 uur
15-09-2016 17:41
Proef de smaak van Gods liefde.
1 2 3 4