Kerkdiensten
Datum:
27-11-2019 15:30
Locatie:
Skilhiem
Voorganger:
ds. Joh. Bakker, Stiens
Aanduiding:
Heilig Avondmaal
Diaken van dienst:
Aukje Westra
1e collecte:
Wilde Ganzen