Kerkdiensten
Datum:
09-02-2020 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. Ben Bloemink
Aanduiding:
Geheel verzorgd door "Halleluja"
Muzikale medewerking:
Kristlike Sjongferiening "Halleluja" Bitgummole o.l.v. Feike van Tuinen
Liederen o.a. Spreuken van componist Feike van Tuinen
m.m.v. Sjouke van der Velde - Vleugel