Kerkdiensten
Datum:
28-07-2019 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
mw. ds. Y. Slik, Balk
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Lector:
Aukje Brouwer
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk