Kerkdiensten
Datum:
31-12-2019 19:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
mw. ds. J.W. van Dijken, Hallum
Aanduiding:
Oudjaarsavond
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Henk v.d. Wal
Beamerist:
Luuk Blaakmeer
Lector:
Els Schraa
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk