Kerkdiensten
Datum:
29-12-2019 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. J.D.TH. Wassenaar, Hellendoorn
Aanduiding:
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Hille de Haan
Diaken van dienst:
Roel Rauwerda
Beamerist:
Alice Drahn
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Daniëlle Boonstra
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk