Kerkdiensten
Datum:
17-03-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Doop-, Belijdenisdienst
Ouderling van dienst:
Ronald Ars
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Aukje Westra
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Thom Boorsma en Fred Mijnheer
Muzikale medewerking:
United
Lector:
Pieter Dijkhuis
1e collecte:
KIA Diaconaat
2e collecte:
Kerk