Kerkdiensten
Datum:
10-02-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. R. Wind, Franeker
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Ronald Ars
Diaken van dienst:
Roel Rauwerda
Diakenen:
Peter Roerdink
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Thom Boorsma en Fred Mijnheer
Lector:
Wout de Vries
1e collecte:
Ghana Jeugd
2e collecte:
Kerk