Kerkdiensten
Datum:
10-03-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. T.K. Kwint, Meppel
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Chantal Osinga
Diaken van dienst:
Roel Rauwerda
Diakenen:
Peter Roerdink
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Jan van Zwol
Muzikale medewerking:
VituStinsCantorij
Lector:
Sjoerd Bakker
1e collecte:
KIA Zending
2e collecte:
Kerk