Kerkdiensten
Datum:
03-02-2019 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. H. Engelsma, Wijnjewoude
Aanduiding:
Organist:
Auke de Boer
Ouderling van dienst:
Leny de Vries
Diaken van dienst:
Sita Veninga
Beamerist:
Cees Vos
Videobediening:
Nick van Dijk
Muzikale medewerking:
VituStinsCantorij
Lector:
Daniëlle Boonstra
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat
2e collecte:
Kerk