Kerkdiensten
Datum:
27-01-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. E.P. Muilwijk-Huis, St. Annaparochie
Aanduiding:
Heilig Avondmaal
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Gert Jan Zuidema
Diaken van dienst:
Klaas Tigchelaar
Diakenen:
Aukje Westra
Henk v.d. Wal
Jan Keuning
Peter Roerdink
Rob Plat
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Jelly Sloot
1e collecte:
PKN Jop
2e collecte:
Kerk
Bij het HA assisterende gemeenteleden: Wilma Hoekstra, Tea van Zwol, Janny de Witte en Ankie Jansen-Klomp.