Kerkdiensten
Datum:
20-01-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. S. Ypma, Franeker
Aanduiding:
Ouderling van dienst:
Chantal Osinga
Diaken van dienst:
Rob Plat
Diakenen:
Roel Rauwerda
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Arma Regeling
Muzikale medewerking:
United
Lector:
Sytse Brouwer
1e collecte:
PKN Oecumene
2e collecte:
Kerk