Kerkdiensten
Datum:
01-01-2023 11:00
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Ankie Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Berber Bergsma
Beamerist:
Alice Drahn
Videobediening:
Cees Vos
Koster:
Sita Veninga
Lector:
Sjoerd Bakker
1e collecte:
Zending
2e collecte:
Kerk
Nieuwjaarsdag