Kerkdiensten
Datum:
18-12-2022 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. H. le Cointre, Leeuwarden
Aanduiding:
Vierde advent
Organist:
Auke de Boer
Ouderling van dienst:
Ernst Jonker
Diaken van dienst:
Ankie Hagen
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Fred Mijnheer en Peter Roerdink
Muzikale medewerking:
VituStinsCantorij
Lector:
Otto Overeem
1e collecte:
PKN JOP betekenis kerk
2e collecte:
Kerk