Kerkdiensten
Datum:
04-12-2022 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Tweede advent
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Auke Spijksma
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Fey Beetstra
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat Libanon-Jordanie-Irak
2e collecte:
Kerk