Kerkdiensten
Datum:
27-11-2022 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. P. Smilde
Aanduiding:
Eerste advent
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Chantal Osinga
Diaken van dienst:
Berber Bergsma
Koster:
Fred Mijnheer en Peter Roerdink
Muzikale medewerking:
VituStinsCantorij
Lector:
Wilmer Haijma
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat Colombia
2e collecte:
Kerk