Taxidienst
Wij kunnen altijd nieuwe chauffeurs gebruiken. Meldt u zich dan aan bij de coördinator. Eens in de 5 of 6 weken heeft u dan taxidienst.

Coördinator T. van Oostrum Protected email address
Tel. 058-2574007

Taxidienst feb 2018-mrt 2018 Groep 1

Mevr. Niemantsverdriet Burmaniawei 32 Tel. 2575172
Mevr. Cuperus Burmaniawei 24 Tel. 2571751
Mevr. Bosma Burmaniawei 6 Tel. 2571572

Zondag 18 februari W.J. Wagenaar Tel. 2571975
Zondag 25 februari T.van Oostrum Tel. 2574007
Zondag 4 maart Geen taxidienst
Zondag 11 maart K. Bremer Tel. 2572670
Zondag 18 maart M. Jansen Klomp Tel. 2571108
Zondag 25 maart A.Spijksma Tel. 2572298
Zondag 1 april W.B. Snijder Tel. 2575239
Zondag 8 april W.J. Wagenaar Tel. 2571975
Zondag 15 april T.van Oostrum Tel. 2574007

Taxidienst feb 2018 – mrt 2018 Groep 2

Mevr. Stapert Nije Poarte 3 Tel. 2574366
Mevr. Brinksma Wylgebeampaad 14 Tel. 2571667
Mevr. vd Lep Nije Poarte 19 Tel. 2573506

Zondag 18 februari D. Yska Tel. 2574533
Zondag 25 februari B. Vlasman Tel. 2572871
Betty 06 30853594
Joop 06 51149037
Zondag 4 maart Geen taxidienst
Zondag 11 maart J. Groenewoud Tel. 2571705
Zondag 18 maart W.vd Tuin Tel. 2575829
Zondag 25 maart Sj. Huisman-Sprietsma Tel. 2572725
Zondag 1 april S .vd Tuin Tel. 2575829
Zondag 8 april D. Yska Tel. 2574533
Zondag 15 april J. Groenewoud Tel. 25717

Taxidienst feb 2018-mrt 2018 Groep 3

Mevr. Minnema Wythusterwei 58 Tel. 2570433
Mevr. Sloot Swanneblomstrjitte 17 Tel. 2572513

Zondag 18 februari W. van Beem Tel. 2572740
Zondag 25 februari B. Rijpstra Tel. 06 2946 0512
Zondag 4 maart Geen taxidienst
Zondag 11 maart H.vd Wal Tel. 2575512
Zondag 18 maart A. vd Ploeg Tel. 0518-431018
Zondag 25 maart T. van Oostrum Tel. 2574007
Zondag 1 april M. Talsma Tel. 2571505
Zondag 8 april W. van Beem Tel. 2572740
Zondag 15 april B. Rijpstra Tel. 06 2946 0512

Bij verhindering graag onderling ruilen en dit ook doorgeven aan de passagiers.