Taxidienst
Wij kunnen altijd nieuwe chauffeurs gebruiken. Meldt u zich dan aan bij de coördinator. Eens in de 5 of 6 weken heeft u dan taxidienst.

Coördinator T. van Oostrum Protected email address
Tel. 058-2574007

Taxidienst okt-nov 2017 Groep 1

Mevr. Niemantsverdriet Burmaniawei 32 Tel. 2575172
Mevr. Cuperus Burmaniawei 24 Tel. 2571751
Mevr. Bosma Burmaniawei 6 Tel. 2571572

Zondag 15 oktober K. Bremer Tel. 2572670
Zondag 5 november M. Jansen Klomp Tel. 2571108
Zondag 12 november A.Spijksma Tel. 2572298
Zondag 19 november W.B. Snijder Tel. 2575239
Zondag 26 november T.van Oostrum Tel. 2574007
Zondag 3 december W.J. Wagenaar Tel. 2571975
Zondag 10 december M. Jansen Klomp Tel. 2571108

Taxidienst okt-nov 2017 Groep 2

Mevr. Stapert Nije Poarte 3 Tel. 2574366
Mevr. Brinksma Wylgebeampaad 14 Tel. 2571667

Zondag 15 oktober Sj. Huisman-Sprietsma Tel. 2572725
Zondag 5 november B. Vlasman Tel. 2572871
Betty 06 30853594
Joop 06 51149037
Zondag 12 november S .vd Tuin Tel. 2575829
Zondag 19 november T. van Oostrum Tel. 2574007
Zondag 26 november D. Yska Tel. 2574533
Zondag 3 december W.vd Tuin Tel. 2575829
Zondag 10 december Sj. Huisman-Sprietsma Tel. 2572725

Taxidienst okt-nov 2017 Groep 3

Mevr. vd Ley Stienpaed 11 Tel. 2572914
Mevr. Minnema Wythusterwei 58 Tel. 2570433

Zondag 15 oktober A. vd Ploeg Tel. 0518-431018
Zondag 5 november B. Rijpstra Tel. 06 2946 0512
Zondag 12 november M. Talsma Tel. 2571505
Zondag 19 november G. Exoo Tel. 2572052
Zondag 26 november J. Groenewoud Tel. 2571705
Zondag 3 december H.vd Wal Tel. 2575512
Zondag 10 december A. vd Ploeg Tel. 0518-431018

Bij verhindering graag onderling ruilen en dit ook doorgeven aan de passagiers.