Taxidienst
Wij kunnen altijd nieuwe chauffeurs gebruiken. Meldt u zich dan aan bij de coördinator. Eens in de 5 of 6 weken heeft u dan taxidienst.

Coördinator T. van Oostrum Protected email address
Tel. 058-2574007

Taxidienst juli-sept 2017 Groep 1

Mevr. Niemantsverdriet Burmaniawei 32 Tel. 2575172
Mevr. Cuperus Burmaniawei 24 Tel. 2571751
Mevr. Bosma Burmaniawei 6 Tel. 2571572

Zondag 16 juli W.J. Wagenaar Tel. 2571975
Zondag 3 september M. Jansen Klomp Tel. 2571108
Zondag 10 september K. Bremer Tel. 2572670
Zondag 17 september A.Spijksma Tel. 2572298
Zondag 24 september W.B. Snijder Tel. 2575239
Zondag 1 oktober T.van Oostrum Tel. 2574007
Zondag 8 oktober W.J. Wagenaar Tel. 2571975

Taxidienst juli-sept 2017 Groep 2

Mevr. Stapert Nije Poarte 3 Tel. 2574366
Mevr. Brinksma Wylgebeampaad 14 Tel. 2571667

Zondag 16 juli B. Vlasman Tel. 2572871
Betty 06 30853594
Joop 06 51149037
Zondag 3 september Sj. Huisman-Sprietsma Tel. 2572725
Zondag 10 september T. van Oostrum Tel.2574007
Zondag 17 september S .vd Tuin Tel. 2575829
Zondag 24 september D. Yska Tel. 2574533
Zondag 1 oktober W.vd Tuin Tel. 2575829
Zondag 8 oktober Sj. Huisman-Sprietsma Tel. 2572725

Taxidienst juli-sept 2017 Groep 3

Mevr. vd Ley Stienpaed 11 Tel. 2572914
Mevr. Minnema Wythusterwei 58 Tel. 2570433

Zondag 16 juli H.vd Wal Tel. 2575512
Zondag 3 september A. vd Ploeg Tel. 0518-431018
Zondag 10 september G. Exoo Tel. 2572052
Zondag 17 september B. Rijpstra Tel. 06 2946 0512
Zondag 24 september M. Talsma Tel. 2571505
Zondag 1 oktober J. Groenewoud Tel. 2571705
Zondag 8 oktober H.vd Wal Tel. 2575512

Bij verhindering graag onderling ruilen en dit ook doorgeven aan de passagiers.

In de maand augustus zijn de diensten in de Sint Vituskerk, er is dan geen taxidienst.