Muzikale medewerking
Datum:
25-12-2020 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
mw. ds. R. van Zessen, Loppersum
Aanduiding:
Eerste Kerstdag
Ouderling van dienst:
Theo Zijlstra
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Luuk Blaakmeer
Videobediening:
Cees Vos
Koster:
Arma Regeling
Muzikale medewerking:
United
Lector:
Aniek Hansma
1e collecte:
KIA Kind in de knel
2e collecte:
Comm. Eredienst