Muzikale medewerking
Datum:
19-04-2020 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
Aanduiding:
Evangelisatiezondag
Organist:
Auke de Boer
Ouderling van dienst:
Chantal Osinga
Diaken van dienst:
Klaas Tigchelaar
Diakenen:
Henk v.d. Wal
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Arma Regeling
Muzikale medewerking:
Gospelkoor SJEM
Lector:
Zendingscommissie
1e collecte:
Evang. commissie
2e collecte:
Kerk
Evangelisatie zondag