Organistenrooster
Datum:
19-11-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Auke Spijksma
Diaken van dienst:
Jan de Reus
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Fred Mijnheer en Peter Roerdink
Lector:
Hille de Haan
1e collecte:
Diaconie/noodhulp
2e collecte:
Kerk