Organistenrooster
Datum:
29-10-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Heilig Avondmaal
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Stiena Otte
Diakenen:
Berber Bergsma
Dethmer Boels
Henk v.d. Wal
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Sita Veninga en Jan Wierstra
Lector:
Trienke Sikkes
1e collecte:
Nederlands Bijbel Genootschap
2e collecte:
Kerk