Organistenrooster
Datum:
15-10-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. D. de Jong, Voorthuizen
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Diaken van dienst:
Henk v.d. Wal
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Hille de Haan en Jan Veltman
Lector:
Piet Smidt
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat Myamar
2e collecte:
Kerk