Organistenrooster
Datum:
14-05-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
J.H. Helfferich, Oude Bildtzijl
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Ankie Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Fred Mijnheer
Peter Roerdink
Lector:
Greta Beetstra-van der Werf
1e collecte:
KIA Binnenlands diaconaat
2e collecte:
Kerk