Organistenrooster
Datum:
23-04-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Auke Spijksma
Diaken van dienst:
Jitty Dijkhuis
Diakenen:
Anne Pietersma (hulpdiaken)
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Fred Mijnheer en Peter Roerdink
Lector:
Wilmer Haijma
1e collecte:
Diaconie/noodhulp
2e collecte:
Kerk