Lectorenrooster
Datum:
05-03-2023 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Tweede 40 dagentijd
Organist:
Auke de Boer
Ouderling van dienst:
Aukje Brouwer
Diaken van dienst:
Berber Bergsma
Beamerist:
Luuk Blaakmeer
Videobediening:
Cees Vos
Koster:
Sita Veninga
Muzikale medewerking:
VituStinsCantorij
Lector:
Aukje Brouwer
1e collecte:
KIA Zending Palestina
2e collecte:
Kerk