Lectorenrooster
Datum:
13-11-2022 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Diakenen:
Anne Pietersma hulpdiaken
Lector:
Ciska Vos