Lectorenrooster
Datum:
30-10-2022 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Diaken van dienst:
Peter Roerdink
Diakenen:
Anne Pietersma hulpdiaken
Koster:
Fred Mijnheer en Peter Roerdink
Lector:
Wilmer Hansma
1e collecte:
Ned. Bijbel Genootschap
2e collecte:
Kerk