Lectorenrooster
Datum:
09-10-2022 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Ankie Hagen
Diakenen:
Anne Pietersma hulpdiaken
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Fred Mijnheer en Peter Roerdink
Lector:
Sytse Brouwer
1e collecte:
PKN Missionair werk
2e collecte:
Kerk