Kostersrooster
Datum:
31-12-2023 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Petra Bollen
Diaken van dienst:
Jan de Reus
Beamerist:
Alice Drahn
Videobediening:
Cees Vos
Koster:
Jan Keuning
Lector:
Otto Overeem
1e collecte:
Voedselbank
2e collecte:
Kerk