Kostersrooster
Datum:
22-10-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
H. Giliam, Pingjum
Aanduiding:
Fryske tsjinst
Organist:
Henk Havenga
Diaken van dienst:
Dethmer Boels
Diakenen:
Jan de Reus hulpdiaken
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Fred Mijnheer en Peter Roerdink
Lector:
Pieter Dijkhuis
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat Israel
2e collecte:
Kerk