Kostersrooster
Datum:
27-08-2023 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
T. de Vries
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Peter Roerdink
Beamerist:
Alice Drahn
Videobediening:
Nick van Dijk
Koster:
Jan Keuning
Lector:
Piet Smidt
1e collecte:
Evangelisatie commissie
2e collecte:
Kerk