Kostersrooster
Datum:
16-04-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
-
Aanduiding:
Evangelisatiezondag
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Ankie Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Fred Mijnheer
Peter Roerdink
Muzikale medewerking:
Samoosara
Lector:
Tea Stapert
1e collecte:
Evangelisatie commissie
2e collecte:
Kerk
Evangelisatiezondag