Kostersrooster
Datum:
12-03-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. S. Alblas, Ballum Ameland
Aanduiding:
Derde 40 dagentijd
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Chantal Osinga
Diaken van dienst:
Peter Roerdink
Diakenen:
Anne Pietersma hulpdiaken
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Fred Mijnheer
Peter Roerdink
Lector:
Desirée Scholtens
1e collecte:
KIA Binnenlands diaconaat
2e collecte:
Kerk