Kostersrooster
Datum:
08-03-2023 19:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. S. Ypma, Franeker
Aanduiding:
Biddag voor gewas en arbeid
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Froukje Hoeksma
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Jan Wierstra
Lector:
Hille de Haan
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat Ghana
2e collecte:
Kerk