Kostersrooster
Datum:
26-02-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Eerste 40 dagentijd
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Auke Spijksma
Diaken van dienst:
Henk v.d. Wal
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Sita Veninga en Jan Wierstra
Lector:
Leny de Vries
1e collecte:
KIA Zending Zambia
2e collecte:
Kerk