Kostersrooster
Datum:
12-02-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
T. de Vries
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Ankie Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Henk v.d. Wal
Diakenen:
Anne Pietersma hulpdiaken
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Fred Mijnheer
Peter Roerdink
Lector:
Pieter Dijkhuis
1e collecte:
KIA Noodhulp Ethiopie
2e collecte:
Kerk