Kindernevendienst
Iedere zondagmorgen is er in De Hege Stins kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool. De kinderen komen dan tijdens de preek in een van de bijzalen samen.
Contactpersoon: mw. C. Osinga-Albers, Dr. G.A. Wumkesstrjitte 29, tel. 058-2162811

In de Sint Vituskerk is er zo nu en dan op een zondag een feestelijke viering met kinderen in de kerk.