In De Hege Stins
Datum:
12-01-2020 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. Endre Iszlai uit Debrecen (Hongarije)
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Hille de Haan
Diaken van dienst:
Roel Rauwerda
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Jan van Zwol
Muzikale medewerking:
Ridzert Beetstra
Trompet
Lector:
Otto Overeem
1e collecte:
Jeugdraad
2e collecte:
Kerk