In De Hege Stins
Datum:
09-02-2020 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. B. Bloemink, Beetgum
Aanduiding:
Themadienst
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Martin Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Henk v.d. Wal
Diakenen:
Jitty Rauwerda
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Jan van Zwol
Muzikale medewerking:
Gemengd Koor "Halleluja" uit Beetgumermolen
1e collecte:
PKN Cath. & Educ.
2e collecte:
Kerk
Het thema van deze dienst komt uit het boek Spreuken. Dirigent Feike van Tuinen heeft een aantal Spreuken op noten gezet en er een Friese vertaling bijgemaakt. Samen met Sjouke van der Velde achter de vleugel gaat het koor deze voor u zingen. Ook komen een aantal andere liederen, in samenzang met de gemeente, aan bod. Ds. Ben Bloemink, ook lid van het koor, verzorgd de dienst en de overdenking.