In De Hege Stins
Datum:
25-12-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. H. Vlasman, Readtsjerk
Aanduiding:
Eerste Kerstdag
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Hille de Haan
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Klaas Tigchelaar
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Wilmer Hansma
1e collecte:
KIA Kinderen in de knel
2e collecte:
Comm. Eredienst
De dienst wordt uitgezonden door radio LEO/Middelsé