Geluidsopnamen Kerkdiensten
Een geluidsopname van een kerkdienst is voor belangstellenden alleen op vooraf gedane aanvraag te verkrijgen bij:
koster mw. A. Regeling-Tienstra
Eskdoarnstrjitte 2, tel: 06-83772036