Beameristenrooster
Datum:
25-12-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Eerste Kerstdag
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Berber Bergsma
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Jan van Zwol
Muzikale medewerking:
United
Lector:
Tea Stapert
1e collecte:
KIA Kinderen in de knel
2e collecte:
Kerk
Kerstfeest