Beameristenrooster
Datum:
10-09-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
J.H. Helfferich, Oude Bildtzijl
Aanduiding:
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Chantal Osinga
Diaken van dienst:
Henk v.d. Wal
Diakenen:
Anne Pietersma hulpdiaken
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Hille de Haan en Sita Veninga
Lector:
Hille de Haan
1e collecte:
PKN Kinderen en Jongeren
2e collecte:
Kerk