Beameristenrooster
Datum:
09-04-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Pasen
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Berber Bergsma
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Jan van Zwol
Muzikale medewerking:
United
Lector:
Wilmer Hansma
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat Moldavie
2e collecte:
Kerk