Beameristenrooster
Datum:
13-11-2022 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Ouderling van dienst:
Petra Bollen
Diaken van dienst:
Henk van der Wal
Diakenen:
Anne Pietersma hulpdiaken
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Jan van Zwol
Muzikale medewerking:
United
Lector:
Ciska Vos
1e collecte:
KIA Zending Golfstaten
2e collecte:
Kerk