Beameristenrooster
Datum:
28-08-2022 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Heilig Avondmaal
Organist:
Auke de Boer
Ouderling van dienst:
Auke Spijksma
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Ankie Hagen
Berber Bergsma
Jitty Dijkhuis
Peter Roerdink
Koster:
Sita Veninga en Jan Wierstra
Lector:
Hille de Haan
1e collecte:
Evangelisatiecommissie
2e collecte:
Kerk