Beameristenrooster
Datum:
10-07-2022 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Overstapdienst
Organist:
Auke de Boer
Ouderling van dienst:
Chantal Osinga
Diaken van dienst:
Berber Bergsma
Diakenen:
Anne Pietersma hulpdiaken
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Fred Mijnheer en Peter Roerdink
Muzikale medewerking:
United
Lector:
Hille de Haan
1e collecte:
Jeugdraad
2e collecte:
Kerk
Doop- en overstapdienst K.N.D.