Yvonne goes Uganda (Geen Anbi)
Vraag niet of het mogelijk is, vraag of het goed is!
Het brengen van bemoediging en genezing aan de kwetsbare en kansarme medemens.

Jenga richt zich op duurzame zorg voor de meest behoeftige gemeenschappen in Mbale (Oost-Oeganda) door zich te concentreren op de meest elementaire benodigdheden, zoals water, sanitair, gezondheid en onderwijs. Wij streven ernaar om de meest kwetsbare leden van de samenleving (vrouwen, kinderen en wezen) te helpen.

Jenga werd opgericht als een registreerde non gouvernementele organisatie in augustus 2005 en heeft een groeiend aantal Oegandese medewerkers en onbetaalde internationale vrijwilligers in dienst.
Jenga focust zich op drie belangrijke geografische gebieden rond Mbale: sloppenwijk van Musoto, de agrarische wijk Mooni en de sloppenwijken van Namatala met een bevolking van 16.000 mensen. Aangezien onze mogelijkheden en de capaciteit groeien, kunnen we nieuwe projecten en activiteiten die verder weg zijn ook meenemen.

Mijn bijdrage als vrijwilliger – Yvonne goes Uganda
Mij is gevraagd om voor deze organisatie in Mbale een vrijwilligershuis onder m’n hoede te nemen en de staf te trainen op het gebied van gastvrijheid. Regelmatig komen groepen vrijwilligers naar dit huis om twee tot vier werken bij de diverse projecten te werken. Op termijn wordt dit huis een stageplek voor jonge Oegandezen die gastvrijheid studeren op een lokale MBO. Daarnaast staat er een koffiehuis in Mbale waar jonge Oegandezen een leer-werkplek hebben. Ik word een coach en klankbord voor deze jongeren, niet alleen op het gebied van gastvrijheid, maar ze ook de kans te geven hun soms schrijnende verleden te delen. Mijn verhalen deel ik via facebook/blog.

Facebook: www.facebook.com/yvonnegoesuganda
Weblog: http://yvonnegoesuganda.blogspot.com

Uw donatie kan op twee manieren gestort worden:
1. Naar rekening: NL81 ABNA 0430 4072 11 t.n.v. Yvonne van Meeuwen o.v.v. Oeganda.
2. Naar rekening NL54RABO03954.77.395 t.n.v. Diaconie PG Stiens o.v.v Yvonne van Meeuwen, Oeganda (NIET aftrekbaar van belasting).